Wat begon met 65 hectaren grond in de jaren 40 is uitgegroeid tot maar liefst 450 hectare landbouwoppervlakte vandaag de dag. Hierop verbouwen we voornamelijk aardappelen, uien, granen, suikerbieten voor de suikerindustrie en wortelen voor onze eigen wasserij en voor doorverkoop aan de diepvriesindustrie.

Ook voor brouwerij Het Nest, gekend van hun assortiment speelkaartenbier, heeft Kruisberghoeve gewassen staan. We voorzien hen van de nodige hoeveelheid lokale gerst voor hun bier, whisky, etc. Door deze lokale samenwerking moeten wij onze gerst niet honderden kilometers ver sturen en moet de brouwerij geen buitenlandse grondstof invoeren.

Kruisberghoeve probeert meer te zijn dan enkel een boerderij met groenten en gewassen. Als onderneming hebben we een maatschappelijke taak waar we maar al te graag aan bijdragen.

Maatschappelijke bijdrage

Als landbouwbedrijf staan we midden in de CO₂-problematiek. Landbouw wordt vaak getoond als vervuiler van stikstof, maar dat is zeker niet bij elk bedrijf het geval. Elke plant neemt stikstof op dus ook onze gewassen. Het zijn kleine fabriekjes die zowel nitraten als fosfaten, maar ook zeker en vast stikstof, omzetten naar een gezond en eetbaar product. Met een landbouwoppervlakte van 450 hectare kunnen we dus heel wat CO₂ opnemen. Verder hebben wij geen vee, waardoor we meer stikstof verwerken dan dat we uitstoten.

Met een landbouwoppervlakte van 450 hectare kunnen we dus heel wat CO₂ opnemen.

Toch probeert de Kruisberghoeve zijn steentje bij te dragen in het verlagen van de CO2-uitstoot. Daarvoor hebben we al een aantal ingrepen en investeringen gedaan.

Bij Kruisberghoeve doen we aan precisielandbouw. Dit wil zeggen dat onze gewassen enkel de hoogstnodige behandeling krijgen. Vroeger spoot men preventief met insecticiden. Nu proberen we daar zo minimaal mogelijk mee te werken en dit enkel wanneer de plant het nodig heeft. Hierdoor behouden we ook de goedaardige insecten en bestrijden we de slechte pas zodra ze voorkomen.

Een van de manieren waarmee we het gebruik van insecticiden verminderen is door het gebruik van onze zelfrijdende spuitmachine. Door de gps en sectiecontrole zal de spuitmachine hetzelfde stuk grond slechts een keer bespuiten. Door het vermijden van constante overlapping krijgt de grond geen dubbele dosis meer en daalt ons verbruik van chemische middelen.

Voor de groei van aardappelen en wortels wordt er veel gewerkt met kunstmeststoffen. Ook voor de bemesting werken we met een machine met sectiecontrole. Het voornaamste is hier dat de grond daardoor niet dubbel bemest wordt. Door de hoeveelheid zout in meststoffen is overmatig gebruik hiervan slecht voor de grond én voor het milieu. Daarom proberen we ons meststoffenverbruik te beperken.

We hebben minder grondstoffen nodig waardoor het land beter wordt benut.

Het overlappen van grond wordt dus in elk proces van de landbouw vermeden: zowel bij bemesten, zaaien als besproeien. Hierdoor hebben we minder grondstoffen nodig en wordt het land beter benut.

De akkerranden van de velden worden niet gebruikt voor gewassen om eventuele sproeistoffen die buiten de akker terechtkomen, te vermijden. Om deze ruimte niet verloren te laten gaan hebben we deze aangeplant met bloemen om de insecten en het wild in de omgeving te bevorderen.

CO₂ beheer

De Kruisberghoeve heeft enkele ingrepen ingevoerd om hun CO₂ beheer te verbeteren. Door kleine aanpassingen kunnen we onze uitstoot verminderen en onze opvang verhogen.

Ook door het gebruik van compost wordt er meer CO₂ opgenomen. Landbouwgrond is een enorm reservoir aan CO₂. Zonder compost kan het reservoir leeglopen. Door het aan te vullen met compost, blijft de CO₂ in de grond.

Door het opmaken van een CO₂ balans kunnen we de uitstoot van onze boerderij in kaart brengen en vergelijken met andere bedrijven uit onze sector. Zo hebben we ook steeds een ijkpunt om ons op te baseren en te verbeteren naar de toekomst toe.

02

Watergebruik

Er is al een lange tijd sprake van watertekorten en te veel waterverspilling over de wereld. Ook de landbouw is schuldig aan een hoog waterverbruik. Zowel wij als de overheid grijpen in om dit te verminderen.

Bij de Kruisberghoeve gaan we werken met waterbassins. Daar zijn we volop mee bezig. Het hele jaar door kunnen we neerslag opvangen en stockeren om tijdens de droogte in de zomer te gebruiken voor onze gewassen.

Verder willen we aan peilgestuurde drainage gaan doen. Daarbij wordt er een buizensysteem onder onze akkers aangelegd dat de planten ondergronds bewaterd. Hierdoor krijgt het water minder kans om te verdampen en gaat er dus minder water verloren.

Het hele jaar door kunnen we neerslag opvangen en stockeren

Het is ook de bedoeling om te gaan werken met vochtsensoren voor het beregenen van onze planten. Hierdoor wordt er gericht water afgegeven en vindt er minder verspilling plaats.

De combinatie van al deze innovaties zorgt voor een drastische verlaging van ons watergebruik. Ze verbeteren de waterabsorptie of opslagcapaciteit van de grond. Wij proberen steeds op alle vlakken te innoveren en over te stappen naar moderne technieken.

Onze andere diensten