Welkom op de Kruisberghoeve! In deze oude boerderij is onze familie al meer dan 80 jaar bezig met landbouw. Over de jaren heen is er veel veranderd en uitgebreid, maar de originele boerderij staat er nog steeds.

De oude Kruisberg boerderij dateert van 1832 en heeft lang gediend gedaan als schapenboerderij. Volgens verschillende legendes zou de naam “Kruisberg” ontstaan zijn door een blikseminslag die een man zou hebben getroffen, een manslag die er heeft plaatsgevonden of door een kruis dat als aandenken aan een oude bidplaats zou geplaatst zijn. Wat de échte oorsprong voor de naam is, weten we niet zeker.

In 1941 werd de Kruisberg verkocht aan de heren André en Jean Emsens, grootvader en oom van de huidige eigenaar. De 8 volgende jaren werden de gronden, die tot de boerderij behoorden, ontgonnen. De verschillende percelen werden van heigrond bewerkt tot grote akkerbouwpercelen.

Volgens een legende zou de naam ontstaan zijn door een man die werd getroffen door een bliksem.

De laatste jaren is de Kruisberghoeve uitgegroeid tot een bedrijf gespecialiseerd in het composteren van groenafval, het spoelen van allerlei landbouwproducten en het telen van akkerbouw gewassen.

Onze andere diensten